Ur. w 1968 roku w Bydgoszczy. W 1995 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. W latach 2003-2005 Architekt Miasta Bydgoszczy, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Bydgoszczy. Od 1996 r. do chwili obecnej prowadzi pracownię projektową z zakresu usług urbanistycznych. W 2009 r. ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie uzyskując tytuł magistra sztuki. W 2019 r. uzyskał tytuł doktora sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka wraz z rodziną w Świdnicy (Przedgórze Sudeckie) oraz Playa Muchavista (El Campello Hiszpania). Pracuje we wsi Roztoka gmina Dobromierz. Artysta jest reprezentowany przez Galerie Apteka Sztuki z Warszawy. Prace w kolekcjach w Polsce, Niemczech, Belgii, Francji, USA, Hiszpanii, Korei.

 

Born in 1968 in Bydgoszcz (Poland). He graduated with a master’s degree in architecture from the Gdańsk University of Technology (1995). In 2003-2005, he served as the Chief Architect of the City of Bydgoszcz, heading the Department of Architecture and Construction at the Bydgoszcz City Hall (40 employees, 350,000 city population). He has been running an independent urban-planning design practice since 1996. Author of numerous urban-planning studies for local governments, urbanism remains one of his preoccupations. In 2009, he graduated with a master’s degree from the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2019 he was awarded the title of PhD of fine arts at the Warsaw Academy’s Faculty of Painting. He lives with his family in Świdnica (Sudetic Foreland Poland) and Playa Muchavista (El Campello Spain). He works in the village of Roztoka near Świdnica. The artist is represented by The Pharmacy of Art Gallery (www.aptekasztuki.eu) from Warsaw (PL). Works in collections in Poland, Germany, Belgium, France, USA, Spain, Korea.