Ur. w 1968 roku w Bydgoszczy. W 1995 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. W latach 2003-2005 Architekt Miasta Bydgoszczy, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Bydgoszczy. Od 1996 r. do chwili obecnej prowadzi pracownię projektową z zakresu usług urbanistycznych. W 2009 r. ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie uzyskując tytuł magistra sztuki. W 2017 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie przygotowuje prace doktorancką (prowadzący  prof. Jarosław Modzelewski). Mieszka wraz z rodzina w Świdnicy (Przedgórze Sudeckie) oraz Berlinie i Warszawie. Pracuje we wsi Roztoka gmina Dobromierz.

 

Born in 1968 in Bydgoszcz (Poland). He graduated with a master’s degree in architecture from the Gdańsk University of Technology (1995). In 2003-2005, he served as the Chief Architect of the City of Bydgoszcz, heading the Department of Architecture and Construction at the Bydgoszcz City Hall (40 employees, 350,000 city population). He has been running an independent urban-planning design practice since 1996. Author of numerous urban-planning studies for local governments, urbanism remains one of his preoccupations. In 2009, he graduated with a master’s degree from the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2017, he completed a doctoral course at the Warsaw Academy’s Faculty of Painting, and is currently working on his PhD project (supervisor: Prof. Jarosław Modzelewski). He lives with his family in Świdnica (Sudetic Foreland), Berlin, and Warsaw. He works in the village of Roztoka near Świdnica.